Klauzula informacyjna Newsletterów

Chcemy działać w sposób zgodny z prawem i w pełni transparentny, dlatego poniżej przekazujemy Ci komplet informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z zapisem do newslettera.

Jeżeli potwierdzisz zapis do newslettera klikając w przycisk, administratorem Twoich danych osobowych będzie:

Clean Mode Sp. z o.o. z siedzibą w ul.Warszawska 44/50 lok. 139B,

95-200 Pabianice, Polska, NIP: 7312070066, KRS:0000870441

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5000,00 zł., w całości opłacony.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane będą przetwarzane w ramach systemu MailChimp, co wiążę się z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Nie obawiaj się, dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield.

Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania newslettera. W przypadku, gdy wycofasz zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnując z jego otrzymywania, wiadomości w ramach newslettera nie będą do Ciebie dalej przesyłane, ale Twoje dane będę nadal przechowywanie w systemie mailingowym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z otrzymywanym newsletterem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Swoje uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisany w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem daneosobowe@cleanmode.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.