Doradztwo ekspertów

Dobrze wiemy, że nie ma „uniwersalnych rozwiązań” dla wszystkich. Wiemy też, że tak naprawdę każdy biznes jest inaczej skonstruowany i tylko indywidualne podejście do każdego problemu jest odpowiednią drogą do sukcesu.

Opis usługi

Z biegiem lat stworzyliśmy autorski model doradztwa, który zaczyna się od analizy potrzeb i bieżącej sytuacji biznesu klienta. Następnie nasz specjalista opierając się na zdobytym doświadczeniu pomaga w stworzeniu profesjonalnego planu działania, w konkretnej sytuacji, zmierzającego do realizacji celu klienta.

Mając już gotową strategię działań tworzymy procesy odpowiadające za realizację celu. Kolejnym krokiem będzie wspólne działanie z zespołami klienta. Wspólnie, w porozumieniu, skupiamy się na systematycznym wdrażaniu ustalonych zmian dzięki czemu realizujemy strategię umożliwiającą rozwój zakładanych obszarów.

Bez względu na obszar czy będzie mowa o poprawie wydajności operacyjnej firmy, zwiększeniu sprzedaży, czy skuteczniejszemu pozyskiwaniu klientów to początek współpracy zawsze będzie wyglądał podobnie.

Podstawowe elementy wdrożenia skutecznej usługi doradczej:

1. Analiza bieżącej sytuacji firmy

2. Wyartykułowanie problemu

3. Poznanie stawianych nam celów przez klienta.

4. Stworzenie spójnej listy celów firmy. Każdy ze stawianych celów musi być szczegółowo opisany aby uniknąć nieporozumień czy rozczarowań na końcu procesu.

5. Wspólnie z zespołami klienta ustalamy mapę procesów doprowadzających do realizacji założeń.

6. Powstanie szczegółowego planu działania ze wskazaniem obszarów i osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Nasz ekspert rekomenduje sposoby rozwiązania poszczególnych problemów, a następnie wraz z klientem ustala się ostateczny i kompletny plan działania.

Ten etap pozwala klientowi poznać nasze kompetencje i upewnić się, że nasz specjalista wykazuje się zrozumieniem systemu wartości i potrafi stworzyć duet oparty na współpracy. W procesie doradztwa jest to niezbędne, aby był on skuteczny.

Jeżeli ten model współpracy zaciekawił Cię i pragniesz poprawić wyniki swojej organizacji oraz dowiedzieć się więcej na temat konkretnych obszarów doradztwa zamów rozmowę z naszym specjalistą.

Pozostałe usługi:

Niezobowiązująca konsultacja telefoniczna