SKUTECZNA KOMUNIKACJA – TO SIĘ OPŁACA!

SKUTECZNA KOMUNIKACJA – TO SIĘ OPŁACA!

W zależności od nadanego naszemu życiu kierunku nieustannie dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i nadawanie nowych kompetencji. Czasami wydaje się nam, że przykładowo: chcąc zostać kierownikiem służby pięter, wystarczy znać się na rozpisywaniu grafiku, ilości przyznanych dziennie pokoi oraz serwisów i podstawowej znajomości obsługi pokoi hotelowych. Nic bardziej mylnego.

Czy wiesz, że odpowiednie nawiązanie kontaktu z pracownikiem jest podstawą do zbudowania zdrowej relacji mającej ogromny wpływ na rozwój twojej firmy? Relacji, opartej na wzajemnym rozumieniu swoich potrzeb i wartości, które są niejako nośnikiem naszego funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym? Czy jesteś świadomy tego, że zwrócenie uwagi nie tyle na siebie, ile na inną jednostkę, pełniącą prócz roli pracownika – również inne role społeczne – to wasz wspólny klucz do sukcesu na gruncie rozwoju osobistego i zawodowego?

Dalsza część artykułu pod filmem.

O pełnych kompetencjach ludzi obierających stanowiska wyższe niż pracownik liniowy można mówić tylko wtedy, kiedy prócz umiejętności technicznych, opanowali lub próbują opanować choćby podstawy poprawnej i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Komunikatu, opartego na spójności przekazu werbalnego i niewerbalnego, co ma kluczowe znaczenie w odczytaniu prawidłowej intencji. Kompetencje takie, przejawiają się w zachowaniu, które świadczą o inteligencji w zakresie odpowiedniego porozumiewania się. Świadomość o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji w tym zakresie jest niezwykle jasna i nieulegająca wątpliwości. Wiedzą bowiem, że tak naprawdę od tego zależy pełen sukces przedsięwzięcia, któremu się oddali, a co za tym idzie – ludzi, którzy za nim stoją. Wszakże komunikowanie, to aktywność, która zajmuje nam prawie 80 % czasu w ciągu dnia!

Faktem jest, iż to na osobach decyzyjnych spoczywa odpowiedzialność płynności przebiegu informacji, podejmowania trudnych decyzji, a co za tym idzie – doprowadzenia danego projektu do wyznaczonego wcześniej celu. Często jednak zapomina się o tym, że tzw. pracownik liniowy, którego określa się mianem „zwykłego pracownika”, stanowi podstawę i pierwsze ogniwo w dotarciu do końcowego etapu wcześniej obranego kierunku. Dlaczego tak się dzieje?

Przeważająca część z nas nigdy nie wpadłaby na to, że większość problemów, na które napotykamy w pracy, jest wynikiem niepoprawnej komunikacji. Wychodzimy z założenia, że umiemy mówić, więc nasz przekaz, nasza intencja powinna być jasna i zrozumiała. Niestety, w większości przypadków tak się nie dzieje. „Mówienie” w domu, a „mówienie” w pracy, to dwie różne rzeczy. To, co nam wydaje się zrozumiałe, nie musi takie być dla naszego odbiorcy. Oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że nie rodzimy się doskonałymi komunikatorami, stąd musimy mieć świadomość podnoszenia kompetencji miękkich, które przyczynią się do poprawnego funkcjonowania w grupie. Jak myślisz, dlaczego niektóre firmy osiągają spektakularne sukcesy, a inne albo zatrzymują na pewnym etapie ich rozwoju, albo co gorsza – zamykają się?

Odpowiedź tkwi w braku odpowiedniego komunikowania się między pracownikami bądź działami danej organizacji i co za tym idzie – uświadamiania samego problemu, jak również odpowiednich szkoleń, pozwalających rozwijać się na poziomie inteligencji komunikacji. Do tego dochodzi jeszcze czas. Zmarnowany na nieporozumienia czas, to zmarnowane pieniądze, a co za tym idzie – przestój w firmie i niepotrzebny stres. Samo ukazanie i chęć zrozumienia problemu pozwoli na szybkie reagowanie w momencie jego powstawania i skuteczne jego „rozminowanie” zanim dojdzie do łańcuszka wzajemnych nieporozumień i niedomówień, co mogłoby w poważny sposób naruszyć poprawne funkcjonowanie danej firmy, opartej na dążeniu do wspólnego celu. Trzeba mieć na uwadze to, że organizacja składa się ze wspólnoty ludzi, przyczyniających się do osiągnięcia wspólnego dobra. Od tego zależy rozwój i sukces firmy. Komunikacja zatem to strategia w zarządzaniu, oparta na wzajemnym szacunku i realizacji założonego wcześniej planu.

Po drugie, istnieje błędne przekonanie o tzw. statusie pracownika. Zastanów się przez chwilę, co według ciebie oznacza „status”? Pierwsza myśl prawie zawsze odnosi się do konsumpcjonizmu, czyli posiadanego majątku lub hierarchii społecznej – tutaj stanowiska, pozycji zajmowanej w danej organizacji. Ufając jednak twojemu bogatemu doświadczeniu wierzę, że jest inaczej. Bo czy w sytuacji wymagającej podjęcia decyzji, pójdziemy za osobą, która ma więcej pieniędzy i władzy, czy osobą, której ufamy i wiemy, że się na niej nie zawiedziemy? Warto wiedzieć, że lojalność wobec pracodawcy, kierownika, menadżera, można sobie wypracować tylko dzięki podmiotowemu podejściu, poprzez chęć poznania człowieka, z którym pracujemy, jego wartości, a nie pracownika, który dopiero na drugim miejscu jest człowiekiem. Otwartość na drugiego, jego emocje, uczucia i potrzeby – to klucz do osiągnięcia zdrowej relacji, opartej na wzajemnym szacunku. Status zatem wypracowujemy sobie nie poprzez posiadanie, ale własną postawę wobec innych, czyli: sposób ustosunkowania się do problemów, otwartość, szacunek i równe traktowanie. A to wszystko składa się na odpowiednią komunikację, która w branży utrzymania czystości, niestety nadal jest na niskim poziomie. Wynika to nie tylko z braku odpowiedniego przygotowania z zakresu skutecznego porozumiewania się, ale wciąż wiszącym nad branżą stereotypem oraz licznymi uprzedzeniami do zawodu sprzątacza. Wyższości innych zawodów nad tym, polegającym na utrzymaniu czystości.

Dalsza część artykułu pod filmem.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że pracownik fizyczny, to jednostka społeczna. Jego sposób myślenia o sobie i środowisku, w którym funkcjonuje, w dużej mierze zależy od tego, jak jest traktowany. Jeśli w firmie panuje zasada wzajemności i równego traktowania, owoce tego będą obopólne. Pracownicy będą skoncentrowani na swojej pracy i jak najlepszym jej wyniku, a ich motywacja do wykonywanych obowiązków będzie tylko rosła. Wysokie morale zaś zwiększą efektywność pracy, a tym samym zniweluje się problem zniechęcenia do wykonywania obowiązków i ogólnej frustracji wynikającej z nieporozumień. Idąc dalej: dobra atmosfera w miejscu pracy, to również zdrowe relacje w sferze życia prywatnego i odwrotnie. Skuteczny i świadomy tego menadżer doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wie, że jego obowiązkiem jest nie tylko zarządzanie ludźmi w sensie sprawnego wykonywania czynności, ale przede wszystkim – dbanie o wzajemne relacje i brak zakłóceń na polu niewłaściwej komunikacji. Zdaje sobie też sprawę z tego, jak ważne są odpowiednie wzmocnienia i niwelowanie zakłóceń, zapobieganie ich powstawaniu oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wymagających odpowiedniego podejścia. Satysfakcja zawodowa opiera się przecież na porozumieniach, a nie zakłóceniach. Brak odpowiedniego podejścia do pracownika, prawie zawsze odbije się na jakości wykonywanej przez niego pracy. Niska jakość, to brak satysfakcji klienta, który daną usługę zamówił. Z kolei brak satysfakcji klienta, to stracony kontrakt, a co za tym idzie – kreska na życiorysie firmy sprzątającej, której marka osobista wisi na włosku tak samo, jak kariera pracownika. Zatem widzimy, jak wspólna jest od siebie zależność pomiędzy stanowiskami.

Choć żyjemy w czasach coraz większej świadomości w różnych dziedzinach naszego życia, wciąż nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak szalenie ważna jest komunikacja interpersonalna i jak wiele czynników się na nią składa i tym samym – ile tak naprawdę rzeczy jest od niej zależnych. Odpowiednie wyrażanie własnych opinii i przekonań, prawidłowo skonstruowane pochwały, opinie, krytyka, asertywna odmowa, aktywne słuchanie – powinny zająć miejsce tak często spotykanych w naszej pracy uległości, bierności i agresywności. Nieznajomość praw i brak wdrożenia ich w środowisko pracy, które są źródłem asertywności, naraża nas na koszty w postaci utraty szacunku zarówno do siebie, jak i do innych, a co za tym idzie – braku lojalności wobec przełożonego i wiary we wspólny sukces przedsięwzięcia, które może stać się niezwykłym życiowym osiągnięciem lub osobistą porażką…

SKUTECZNA KOMUNIKACJA – TO SIĘ OPŁACA!

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Social Media

Popularne artykuły

Clean Mode

Powiązane artykuły